+32 479493762 Kriekelstraat 10, Zonhoven

Verkoopsvoorwaarden

Onze verkoopsvoorwaarden

  • De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn.
  • In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgerlijk-wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op met een minimum van 25 -euro.
  • Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.
  • Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren.
  • Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!